2009 Młodzież w Wągrowcu myśli kreatywnie Celem projektu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego z Powiatu Wągrowieckiego było stworzenie scenariuszy lekcji i realizacja zajęć dodatkowych rozwijających kreatywność i przygotowujących uczniów do efektywnego funkcjonowania w gospodarce rynkowej, np. poprzez naukę tworzenia biznesplanu. Finałem projektu był konkurs przedsiębiorczego myślenia. Zleceniodawcą było Starostwo Read more…

2010-2011 Program zajęć dodatkowych Znajomość języków obcych, swoboda w posługiwaniu się komputerem, umiejętność współpracy w grupie, kreatywność – te kompetencje, tak ważne we współczesnym społeczeństwie, rozwijały zajęcia dodatkowe przygotowane przez 4ELT dla uczniów szkół podstawowych w powiecie wągrowieckim. Największy entuzjazm uczestników wzbudziły lekcje angielskiego i… warsztaty z robotyki. Projekt był Read more…

2013-2014 Kurs dla nauczycieli Szkolenie 4ELT dla nauczycieli języka angielskiego, uczących na wielkopolskich wsiach i w małych miasteczkach, miało formę weekendowych zjazdów. Ich program obejmował warsztaty, lekcje z native speakerami, naukę tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych, szkolenia z autoprezentacji, wreszcie – dyskusje i wymianę doświadczeń. Celem projektu był wszechstronny rozwój warsztatu Read more…

2014-2015 Innowacyjny program edukacji wczesnoszkolnej “4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III” stanowi nowoczesne i wygodne narzędzie pracy twórczych pedagogów. Program kładzie nacisk na rozwijanie analitycznego, krytycznego i kreatywnego myślenia wśród dzieci. Podkreśla wagę stawiania pytań otwartych i umożliwienia dzieciom rozwiązywania problemów. Częścią materiałów przygotowanych w ramach projektu jest Read more…

2017 Szkoła Ćwiczeń Na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji, w ramach projektu Szkoły ćwiczeń, 4ELT we współpracy ze specjalistami i praktykami stworzyło materiały wykorzystywane do szkolenia nauczycieli języków obcych podczas praktyk zawodowych. 10 tematycznych zestawów poświęcono takim zagadnieniom, jak aranżowanie przestrzeni do nauki, metody CLIL, nowych technologii w edukacji czy kompetencji Read more…

2019-2020 Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń Cogito – filmy Na zlecenie Ogólnopolskiego Operatora Oświaty, w ramach projektu Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Cogito, 4ELT stworzyło 32 filmy edukacyjne dotyczące nauczania w klasach I-VIII. Materiały mają na celu inspirowanie i rozwój warsztatu zawodowego nauczycieli, pokazanie im metod i narzędzi, pozwalających prowadzić lekcje angielskiego w Read more…