Misja

Misją Centrum For Excellence in Language Teaching 4ELT jest promowanie najwyższej jakości nauczania języków obcych i innowacji w edukacji. Wspólnie z partnerami i współtwórcami naszych projektów pomagamy przenosić dobre praktyki z prywatnych szkół językowych do sektora publicznego.

W 4ELT chętnie podejmujemy zadania, które prowadzą do nowych rozwiązań. Dla potrzeb edukacji szukamy ciekawych narzędzi oraz technologii i adaptujemy je do nauczania języków obcych. W ramach projektów 4ELT powstają autorskie materiały dydaktyczne, programy nauczania, scenariusze lekcji. Organizujemy szkolenia, pozwalające nauczycielom poszerzyć kompetencje, poznawać ciekawe i nowe praktyki w edukacji, spojrzeć na proces nauczania i uczenia się w niestandardowy sposób.

Anna Gębka-Suska

Założycielką i dyrektorką Centrum 4ELT jest Anna Gębka-Suska – nauczycielka, metodyk, trenerka i game-designerka.

Jako nauczycielka angielskiego zawsze szukałam sposobów, które w szkolnej sali pozwalają przedstawić możliwie jak najbogatszy świat – przecież to o nim opowiada język. To właśnie po to obserwuję i testuję rozmaite narzędzia, metody, technologie i pracuję nad efektywnym wykorzystaniem ich w edukacji, realizując projekty 4ELT. Jestem współzałożycielką pierwszej prywatnej szkoły angielskiego dla dzieci w Poznaniu. Tam, na “żywym organizmie”, mogłam przekonać się, jak sprawdzają się metody, które poznawałam w teorii. Kolejną ambicją było dla mnie przenoszenie dobrych praktyk z prywatnych szkół do sektora publicznego. Wiara, że dostęp do jakościowej edukacji językowej powinien być powszechny, była moją motywacją do założenia Centrum 4ELT. Aby dzielić się moją wiedzą i zdobywać nowe doświadczenia, w myśl idei “lifelong learning” aktywnie angażuję się w działania takich organizacji jak Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland, PASE i EAQUALS, a także regularnie współpracuję z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Wydziałem Anglistyki UAM i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Dla projektów 4ELT udało mi się pozyskać wielu wspaniałych partnerów – szkoły, organizacje, firmy technologiczne, wybitnych dydaktyków i nauczycieli. Dziś 4ELT to także społeczność, której wspólnym celem jest poszukiwanie innowacji w edukacji i nowych sposobów na dotarcie do uczniów.

Projekty

Wszystkie projekty 4ELT mają wspólny mianownik – służą nauczycielom języków obcych w doskonaleniu zawodowego warsztatu i odkrywania angażujących i skutecznych metod dydaktycznych – często niestandardowych.

2009

Młodzież w Wągrowcu myśli kreatywnie

Celem projektu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego z Powiatu Wągrowieckiego było stworzenie scenariuszy lekcji i realizacja zajęć dodatkowych rozwijających kreatywność i przygotowujących uczniów do efektywnego funkcjonowania w gospodarce rynkowej, np. poprzez naukę tworzenia biznesplanu. Finałem projektu był konkurs przedsiębiorczego myślenia. Zleceniodawcą było Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.

2010-2011

Program zajęć dodatkowych

Znajomość języków obcych, swoboda w posługiwaniu się komputerem, umiejętność współpracy w grupie, kreatywność – te kompetencje, tak ważne we współczesnym społeczeństwie, rozwijały zajęcia dodatkowe przygotowane przez 4ELT dla uczniów szkół podstawowych w powiecie wągrowieckim. Największy entuzjazm uczestników wzbudziły lekcje angielskiego i… warsztaty z robotyki. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej >

2013-2014

Kurs dla nauczycieli

Szkolenie 4ELT dla nauczycieli języka angielskiego, uczących na wielkopolskich wsiach i w małych miasteczkach, miało formę weekendowych zjazdów. Ich program obejmował warsztaty, lekcje z native speakerami, naukę tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych, szkolenia z autoprezentacji, wreszcie – dyskusje i wymianę doświadczeń. Celem projektu był wszechstronny rozwój warsztatu zawodowego i pielęgnowanie, wspólnej wszystkim uczestnikom i trenerom, pasji do nauki języków.
Więcej >

2014-2015

Innowacyjny program edukacji wczesnoszkolnej

“4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III” stanowi nowoczesne i wygodne narzędzie pracy twórczych pedagogów. Program kładzie nacisk na rozwijanie analitycznego, krytycznego i kreatywnego myślenia wśród dzieci. Podkreśla wagę stawiania pytań otwartych i umożliwienia dzieciom rozwiązywania problemów. Częścią materiałów przygotowanych w ramach projektu jest gra “hop4ELT” – innowacyjna aplikacja komputerowa do nauki angielskiego, wykorzystująca sensor ruchu Kinect.
Więcej >

2017

Szkoła Ćwiczeń

Na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji, w ramach projektu Szkoły ćwiczeń, 4ELT we współpracy ze specjalistami i praktykami stworzyło materiały wykorzystywane do szkolenia nauczycieli języków obcych podczas praktyk zawodowych. 10 tematycznych zestawów poświęcono takim zagadnieniom, jak aranżowanie przestrzeni do nauki, metody CLIL, nowych technologii w edukacji czy kompetencji interkulturowych. Materiały zawierają m.in. część teoretyczną, wskazówki praktyczne i filmy.
Więcej >

2019-2020

Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń Cogito – filmy

Na zlecenie Ogólnopolskiego Operatora Oświaty, w ramach projektu Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Cogito, 4ELT stworzyło 32 filmy edukacyjne dotyczące nauczania w klasach I-VIII. Materiały mają na celu inspirowanie i rozwój warsztatu zawodowego nauczycieli, pokazanie im metod i narzędzi, pozwalających prowadzić lekcje angielskiego w sposób ciekawszy i bardziej angażujący dla uczniów, a tym samym – skuteczniejszy.
Więcej >