Materiały

Tutaj znajdziesz najciekawsze materiały stworzone w ramach projektów 4ELT: poradniki metodyczne przydatne dla opiekunów praktyk studenckich, niestandardowe scenariusze lekcji angielskiego, filmy instruktażowe, karty obrazkowe oraz inspiracje do ćwiczeń, które zaskoczą Twoich uczniów. Dzięki wsparciu naszych projektów z funduszy europejskich, dostęp do większości treści jest bezpłatny.

Filmowe pomysły na lekcje językowe

Na kanale YouTube 4ELT znajdziesz playlistę z linkami do kilkunastu autorskich filmów, prezentujących niestandardowe pomysły na lekcje językowe. Mogą one posłużyć jako instruktaż do przeprowadzenia konkretnych ćwiczeń językowych, ale także inspirować w zakresie używanych pomocy i materiałów. Wszystkie filmy nakręcono z udziałem dzieci, co pozwala ocenić jak konkretne ćwiczenia sprawdzają się w praktyce. Wszystkie filmy zgromadzone w playliście powstały w ramach projektów 4ELT. Obejrzyj filmy >

Trening twórczości dla klas I-III

Scenariusze cyklu zajęć „Trening twórczości 4ELT” zostały stworzone z myślą o stymulowaniu uczniów do uruchamiania różnorodnych procesów poznawczych, a w szczególności zdolności stosowania, analizowania, oceniania i tworzenia. Zamieszczone zadania dostosowano do potrzeb rozwojowych dzieci. Zajęcia w ramach „Treningu twórczości” są zgodne z ideą, że kreatywności można się nauczyć, a zadania wymagające twórczego myślenia łatwo wpleść w tematykę nauczania wczesnoszkolnego. Zajęcia te wdrażają też stopniowo dzieci do rozwiązywania złożonych zadań w grupach – od krótkich kilkuminutowych aktywności, aż do realizacji coraz dłuższych i bardziej złożonych projektów zwanych Problemami Miesiąca. Pobierz scenariusze >

Poradniki metodyczne

Poradniki metodyczne 4ELT powstały w czasie projektu Szkoła Ćwiczeń ORE. Materiały przygotowano z myślą o nauczycielach języka angielskiego prowadzących praktyki studenckie oraz dla stażystów przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela. W linkach poniżej udostępniono 10 tematycznych zestawów. W broszurach “Teoria w pigułce” autorzy prostym językiem i w przystępny sposób podsumowują najnowsze teorie i badania dotyczące tematyki danego zestawu. W “Poradnikach Mentora” zebrano wskazówki, w jaki sposób najlepiej przedstawić treści zestawu przyszłemu nauczycielowi. “Zeszyty ćwiczeń” są bazą do pracy dla praktykantów, pomocną w systematyzowaniu wiedzy teoretycznej i rozwijaniu warsztatu zawodowego. Dowiedz się więcej >

Lesson Planner

Lesson Planner 4ELT to użyteczne narzędzie w postaci interaktywnego pliku PDF, które służy do planowania przebiegu lekcji. W Plannerze uwzględniono miejsce na spisanie m.in. celów lekcji, potrzebnych materiałów czy poszczególnych etapów zajęć i ćwiczeń. Dzięki temu możesz być pewien, że nic ci nie umknie. Planner można wypełnić w komputerze i samodzielnie wydrukować. Pobierz Lesson Planner >

Scenariusze lekcji angielskiego dla klas I-III

Program edukacji wczesnoszkolnej “4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III” kładzie nacisk na rozwijanie analitycznego, krytycznego i kreatywnego myślenia. Podkreśla wagę stawiania pytań otwartych i umożliwienia dzieciom rozwiązywania problemów. Kształtuje umiejętność pracy w grupie. W programie wiele miejsca poświęcono na rozwój kreatywności. Załączone scenariusze zajęć z bogatym zestawem materiałów graficznych obejmują szczegółowy plan dydaktyczny do nauki języka angielskiego, który umożliwi nauczanie bez podręcznika. Wszystkie scenariusze zarówno zajęć zintegrowanych jak i zajęć językowych, przedstawiono w formie map myśli (do wydruku w formacie A3). Pobierz scenariusze >

Darmowe karty obrazkowe

Karty obrazkowe 4ELT to bogaty zbiór materiałów wizualnych: ilustracji, napisów, zdjęć w formie “flashcards” do samodzielnego wydruku. Motywy na kartach obrazkowych kreatywnie demonstrują słownictwo wprowadzane na lekcjach języka angielskiego w klasach 1-3. “Flashcards” mogą służyć jako pomoc w czasie wielu angażujących ćwiczeń i zabaw. Karty obrazkowe są pomocą w nauce nowych słówek i fraz, a także powtórkach i usystematyzowaniu wyrażeń, które pojawiły się na wcześniejszych lekcjach. Pobierz karty obrazkowe >

Scenariusze lekcji o Szekspirze

„Shakespear in school” to gotowy, 36-cio godzinny kurs językowy na poziomie B1/B2 dla licealistów, poświęcony życiu i twórczości Williama Szekspira. Zawiera materiały dla ucznia (handouts) oraz szczegółowe konspekty zajęć w języku angielskim ze szczegółowymi wskazówkami dla nauczyciela (lesson plans). Kurs można z powodzeniem wykorzystać do prowadzenia zajęć dodatkowych lub w ramach koła zainteresowań dla osób zamierzających studiować filologię angielską. Scenariusze udostępnimy wkrótce!