Dla projektodawców EFS

szkolenia z języków obcych w podwykonawstwie

Znajomość języków obcych jest jedną z kluczowych umiejętności promowanych przez Unię Europejską. Z tego powodu wielu projektodawców, chcąc wzbogacić swoje własne szkolenia wpisuje w składanych wnioskach także zajęcia językowe, pomimo, że nauczanie języków nie jest ich głównym obszarem działania. Współpraca z Centrum 4ELT zagwarantuje Państwu, że jakość tych zajęć i poziom satysfakcji beneficjentów ostatecznych będzie wysoki.

Zgodnie z Państwa oczekiwaniami:

  • Pomożemy w opracowaniu materiałów promocyjnych

  • Zakwalifikujemy uczestników na odpowiedni poziom (w tym celu wykorzystujemy autorski, bardzo przyjazny dla słuchaczy test 4ELT)

  • Opracujemy szczegółowy program nauczania, który uwzględni specjalistyczne potrzeby grupy docelowej (np. język angielski dla telefonistek, dla taksówkarzy)

  • Stworzymy autorskie materiały dla uczestników szkolenia, a w tym materiały multimedialne (pobierz przykładowe materiały)

  • Dostarczymy platformę e-learningową Macmillan English Campus do nauczania j. angielskiego na odległość, stanowiącą doskonałe uzupełnienie zajęć stacjonarnych czytaj więcej

  • Zrekrutujemy i wdrożymy do pracy trenerów, którzy będą przygotowani do pracy zgodnie z rygorem realizacji wniosków unijnych

  • Będziemy też nadzorować pracę trenerów i wspierać ich do jak najlepszej realizacji szkoleń

  • Opracujemy testy badające postępy w nauce oraz ankiety badania satysfakcji