Dla szkół publicznych, placówek edukacyjnych i samorządów terytorialnych

kompleksowe rozwiązania dotyczące metodyki nauczania języków obcych.

Po zdefiniowaniu Państwa potrzeb i oczekiwań zaproponujemy:

  • Minikonferencje metodyczne, w tym szkolenia i warsztaty z różnych obszarów metodyki nauczania języków obcych czytaj więcej

  • Opracowanie szczegółowych programów nauczania, w tym kursów specjalistycznych

  • Wdrożenie nauczycieli do prowadzenia kursów specjalistycznych (np. kursy egzaminacyjne, ESP) i przygotowanie ich do pracy z poszczególnymi grupami uczniów

  • Przygotowanie wstępnych testów diagnostycznych umożliwiających sprawny podział na grupy zaawansowania

  • Motywowanie nauczycieli do samorozwoju przez obserwacje ich zajęć i udzielanie informacji zwrotnej na temat ich lekcji

  • Organizacja egzaminów próbnych

  • Szeroko rozumiane audyty językowe

  • Szkolenia „na miarę” przygotowane na podstawie konkretnego zamówienia po szczegółowej analizie potrzeb

  • Wdrożenie nauczycieli do pracy na platformie e-learningowej Macmillan English Campus

  • Usprawnienie działania szkoły metodą Kaizen

Dodatkowo możemy dla Państwa zorganizować zajęcia z przedsiębiorczego myślenia, warsztaty autoprezentacji (prowadzone przez Grzegorza Chołuja, profesjonalnego aktora) jak również wdrożyć amerykański program edukacyjny „Odyseja Umysłu”. czytaj więcej