Dla szkół językowych

szeroko rozumiana opieka metodyczna

Wierzymy, że zależy Państwu na tym, aby Wasza Szkoła była Liderem Jakościw nauczaniu języków obcych.

Jak podnosić atrakcyjność Państwa Szkoły w oczach klientów?

Najlepszą wizytówką Szkoły są jej lektorzy. Dobrze zmotywowani, ciekawi świata, otwarci na zmiany i chcący stale się rozwijać nauczyciele „zarażają” swoim entuzjazmem do nauki swoich kursantów.

Dobrzy nauczyciele i dobra atmosfera.

Dobra atmosfera panująca wśród nauczycieli i innych pracowników Szkoły jest czymś, czego nie potrafi zmierzyć czy obiektywnie ocenić żadna inspekcja. A jednak to właśnie atmosfera jest głównym powodem, dla którego dobrzy nauczyciele decydują się pozostać w Waszej Szkole. Ich zadowolenie z pracy i wzrost kompetencji przekłada się bezpośrednio na atmosferę w klasie i jakość lekcji. To zaś budzi rosnące uznanie Szkoły w oczach innych lektorów, a przede wszystkim w opinii klientów.

Co Centrum 4ELT może zrobić dla Państwa Szkoły?

Proponujemy Państwu pomoc w budowaniu zespołu lektorów otwartych na zmianę, doskonalących swój warsztat, stale poszukujących „tej jednej najlepszej metody nauczania”; zespołu lektorów, którzy ideę life-long learning promują własnym przykładem. Proponujemy jedną lub kilka z poniższych form współpracy:

  • Szkolenia nauczycieli z różnych obszarów metodyki nauczania języków obcych prowadzone w języku angielskim lub polskim, w formie warsztatów, minikonferencji metodycznych czy lekcji pokazowych

  • Pomoc w opracowaniu szczegółowych programów nauczania, uwzględniających specyficzne potrzeby i style uczenia się

  • Pomoc nauczycielom w przygotowywaniu atrakcyjnych zajęć, efektywnych i wykorzystujących najnowsze metody i techniki nauczania języków obcych

  • Przeprowadzenie wstępnych testów diagnostycznych umożliwiających ocenę rzeczywistego poziomu i postępów uczniów

  • Rozwój zawodowy nauczycieli przez obserwacje ich zajęć i informację zwrotną na temat ich lekcji udzieloną w sposób przyjazny i motywujący do dalszego samorozwoju

  • Ogólna analiza działania Szkoły metodą Kaizen, której wynik umożliwia Dyrekcji wprowadzenie wielu, często zaskakująco prostych, za to skutecznych zmian, które znacznie poprawiają atmosferę panującą w Szkole i sprawiają, że pracownicy identyfikują się z Państwa Szkołą.

  • Inne formy opieki metodycznej