Reportaż z zajęć w ramach projektu p. tyt. "4ELT - Program zajęć dodatkowych
w dwóch szkołach powiatu wągrowieckiego".