Na zlecenie dyrekcji szkoły i po zbadaniu potrzeb szkoleniowych Centrum 4ELT prowadzi warsztaty dla nauczycieli. Warsztaty są prowadzone zgodnie z życzeniem po angielsku lub po polsku.

Przykładowe tematy warsztatów dla nauczycieli języka angielskiego:


Współczesne teorie w nauczaniu

 • Learner independence (Autonomia ucznia)

 • Implementing the lexical approach and enhanced noticing (Wprowadzanie podejścia leksykalnego)

 • Awareness raising exercises (Ćwiczenia podnoszące świadomość językową)

 • Different learning styles (Różne style uczenia się)

 • Focus-on-form exercises (Ćwiczenia skupiające uwagę na formie językowej)

 • Task-based learning and teaching (Uczenie języka poprzez wykonywanie konkretnych zadań praktycznych, np. zawodowych, itp.)

 • Imagery in the EFL classroom (Wyobraźnia w klasie)

 • Creativity in a language lesson (Kreatywność na lekcji języka obcego)

Organizacja zajęć

 • Primum non nocere (Przede wszystkim nie szkodzić)

 • The very first lesson - means and aims (Pierwsza lekcja - cele i środki)

 • Teaching English or students - keeping the balance (Uczenie ludzi czy uczenie języka - jak zachować równowagę)

 • Aims of the lesson (Cele lekcji)

 • Motivating students - the power of praise (Motywowanie uczniów - siła pochwały)

 • Advanced rapport building techniques (Zaawansowane techniki budowania dobrych relacji z uczniami)

 • Lessons from the learner - or how to use student-generated materials (czyli jak wykorzystywać materiały stworzone przez uczniów)

 • Practical NLP in the classroom (Praktyczne NLP w klasie)

 • Learner autonomy and how to promote it (Autonomia ucznia i jak ją promować)

 • Classroom management (Zarządzanie klasą)

 • English in English or in Polish - the use and role of mother tongue (Angielski po angielsku czy po polsku - rola języka ojczystego)

 • Veriety in the English lesson (Różnorodność na lekcji języka obcego)

 • What to bring to the English class - visuals and other materials (Co warto przynieść na lekcję - materiały wizualne i inne)

 • Dealing with a mixed ability class (Jak sobie radzić z grupami o różnym poziomie umiejętności)

 • Playing with the language (Jak bawić się językiem)

Praktyczne techniki

 • 4ELT Placement tests - an original oral placement test that takes only 5 minutes (Test 4ELT - oryginalny test kwalifikujący na poziom w 5 minut)

 • Warmers and coolers (Ćwiczenia pobudzające i uspakajające energię uczniów na lekcji języka)

 • Setting up speaking activities (Jak zmobilizować uczniów do mówienia)

 • Teaching listening (Jak uczyć słuchania w języku obcym)

 • Teaching writing (Jak uczyć pisania w języku obcym)

 • Different kinds of dictation (Różne rodzaje dyktanda)

 • Teaching vocabulary (Nauczanie słownictwa)

 • Teaching pronunciation - why and how? (Uczenie wymowy - dlaczego i jak?)

 • Teaching grammar - is it a must? (Uczenie gramatyki - czy jest konieczne?)

 • Using pictures in class (Zastosowanie obrazków na lekcji)

 • How to make the most of the coursebook (Jak najlepiej wykorzystywać podręcznik)

 • Route learning and its place in the language lesson (Uczenie pamięciowe i jego miejsce na lekcji języka)

 • Grammar or vocabulary - keeping the balance (Gramatyka czy słownictwo - jak zachować równowagę)

 • Total Physical Response in teaching grammar and reading (TPR nauka poprzez ruch w uczeniu gramatyki i czytania)

 • Drama in ELT (Zastosowanie dramy na lekcjach językowych)

 • Using films in the lesson (Użycie filmów na lekcji języka)

 • Error correction and testing (Poprawianie błędów i testowanie)

To tylko przykładowe tematy. Najchętniej opieramy treść naszych szkoleń na obserwacjach zajęć i/lub na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli tak, aby nasze szkolenia jak najlepiej odpowiadały zarówno ich jak i Państwa oczekiwaniom i rzeczywistym potrzebom.

Uwaga! Warsztaty dla nauczycieli innych języków prowadzone są po polsku.