Kapitał ludzki Unia Europejska

4ELT – Program zajęć dodatkowych w dwóch
szkołach powiatu wągrowieckiego

nr POKL.09.02.00-30-001/10

Projekt 4ELT – Program zajęć dodatkowych w dwóch szkołach powiatu wągrowieckiego był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powstał on z myślą o młodzieży szkół ZSP1 oraz ZSP2. Głęboko wierzymy, że dbając o wszechstronny rozwój młodych ludzi w Polsce wspólnie przyczyniamy się do budowania zdrowego, szczęśliwego i dobrze funkcjonującego społeczeństwa. Stąd nacisk jaki stawialiśmy na znajomość języków obcych, swobodę w posługiwaniu się komputerem, umiejętność współpracy w grupie. Celem zajęć prowadzonych przez 4ELT było ponadto rozwijanie w młodych ludziach pewności siebie, umiejętności pokonywania wewnętrznych barier i odwagi w wyrażaniu swojego zdania oraz zdolności pracy zespołowej.

W ramach projektu 4ELT – Program zajęć dodatkowych w dwóch szkołach powiatu wągrowieckiego proponowaliśmy następujące zajęcia: