Doświadczenie w realizacji projektów unijnych


Od roku 2005 Centrum 4ELT współpracuje przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. Poniżej zamieszczamy opis zakończonych projektów EFS,w których realizacji zaangażowane było Centrum 4ELT i jego dyrektor.

Zajęcia dodatkowe w dwóch szkołach w Wągrowcu – Działanie 9.2

W roku szkolnym 2010/2011 z dużym sukcesem zrealizowaliśmy własny projekt, w którym zaproponowaliśmy młodzieży bogaty program zajęć dodatkowych. W projekcie wzięło udział 150 uczniów szkół ponadgimnazjalnych a szczególną popularnością cieszyły się zajęcia języka angielskiego i robotyki!. Czytaj więcej na stronie projektu.

Język angielski w Wągrowcu i w Złotowie - Działanie 8.1.1

W roku 2010 Centrum 4ELT było odpowiedzialne za realizację szkoleń językowych w powiecie wągrowieckim i złotowskim. Przeprowadziliśmy zajęcia dla sześciu grup dla pracowników mikro i małych firm z tych powiatów. Nasze zajęcia podobały się tak bardzo, że na prośbę kursantów projekt został zaadoptowany tak, aby umożliwić im udział w dodatkowym intensywnym 60-cio godzinnym szkoleniu typu ‘totalne zanurzenie’. Zobacz zdjęcia ze szkolenia pod nazwą Little England

Zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego dla młodzieży - działanie 9.2

Projekt pod nazwą „Przyszły absolwent bezkonkurencyjny na rynku pracy – zajęcia wyrównawcze, dodatkowe i praktyki zawodowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego z terenu Powiatu Wągrowieckiego”.
Okres realizacji: 6 kwietnia 2009 - 31 października 2009.

Na zamówienie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Centrum 4ELT przeprowadziło w trzech szkołach tego powiatu zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i języka niemieckiego dla 118 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Jedna z grup języka angielskiego obejmowała osoby z orzeczeniem niepełnosprawności intelektualnej. Program zajęć obejmował materiał rozszerzający program nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych a także techniki uczenia się, oraz pracę na platformie internetowej. Centrum 4ELT przeprowadziło testy wstępne określające poziom znajomości języka przez uczniów zgłoszonych na zajęcia, zakupiło podręczniki i dostarczyło inne materiały do nauczania. Każda grupa odbyła 60 godzin zajęć stacjonarnych i pracowała na platformie internetowej. Grupy z językiem angielskim wykorzystywały w tym celu Macmillan English Campus, a grupy z językiem niemieckim pracowały na specjalnie przygotowanej przez 4ELT, autorskiej platformie internetowej. Na zakończenie wystawiliśmy wszystkim uczestnikom certyfikaty ukończenia zajęć ze szczegółowym opisem postępów.

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami uczniów o naszych zajęciach.
czytaj opinie

Młodzież w Wągrowcu myśli kreatywnie - działanie 9.2

Projekt pod nazwą „Przyszły absolwent bezkonkurencyjny na rynku pracy - zajęcia wyrównawcze, dodatkowe i praktyki zawodowe dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego z terenu Powiatu Wągrowieckiego”.
Okres realizacji: 2 kwietnia 2009 - 31 października 2009.


Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Centrum 4ELT przeprowadziło w trzech szkołach tego powiatu zajęcia dodatkowe z kreatywnego przedsiębiorczego myślenia dla 91 uczniów szkół ponad- gimnazjalnych kształcenia zawodowego.Każda z siedmioosobowych grup odbyła 81 godzin lekcyjnych zajęć dodatkowych pod okiem trenera. Poza tym młodzież samodzielnie przygotowała zadania długoterminowe, które zaprezentowała podczas konkursów na szczeblu szkół i na szczeblu powiatowym. Przygotowany przez Centrum 4ELT autorski program zajęć (pobierz lekcję na temat biznesplanu) obejmował materiał pozwalający na rozwój kreatywnego myślenia i przygotowywał uczniów do efek- tywnego funkcjonowania w gospodarce rynkowej.Najwięcej emocji wśród uczestników projektu wzbudził zorganizowany przez Centrum 4ELT na koniec kursu konkurs przedsiębiorczego myślenia. Członkowie zwycięskich drużyn wygrali atrakcyjne odtwarzacze mp3. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z konkursu, który odbył się 30 października 2009 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

Szekspir w szkole - działanie 9.1.2

Projekt pod nazwą „Shakespeare in School - Warsztaty teatralno-językowe”, adresowany do uczniów szkół średnich w Poznaniu.
Okres realizacji: 31 października 2008 - 31 maja 2009.

W projekcie zaadresowanym do uczniów czterech poznańskich liceów (IV, VII, VIII i XI LO) Centrum 4ELT było odpowiedzialne za realizację części językowej tego Projektu. Na zlecenie Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Języków Obcych w Poznaniu Centrum 4ELT stworzyło autorski program zajęć językowych oparty na życiu i twórczości Williama Szekspira. Kolejne lekcje tworzone były sukcesywnie i uwzględniały uwagi i komentarze lektorów prowadzących zajęcia. W ten sposób powstały kompletne materiały szkoleniowe dla uczniów oraz szczegółowe konspekty zajęć dla nauczycieli.

Nasze lekcje podobały się zarówno uczniom jak i nauczycielom. Świadczą o tym entuzjastyczne e-maile, przesyłane przez lektorów:

„Ostatnie zajęcia były rewelacyjne. Uczniowie nie chcieli kończyć.“ Beata O.

„Jeśli chodzi o zajęcia mogę powiedzieć, że dzieciakom przypadły do gustu still images, wcielanie się w role postaci z Makbeta i czytanie sztuk.“ Anna B.

„Konspekty są rewelacyjne, bardzo dobrze mi się z nimi pracuje.(…)Moi uczniowie uwielbiają wszelkie zabawy aktorskie. Kiedy robiliśmy kalambury z sytuacjami byli zachwyceni. Sami wymyślili zabawę z przedstawianiem przedmiotów zainspirowani wskazówkami z materiałów. (…) Cloze text był dla nich nieco za trudny, ale są naprawdę zainteresowani treścią sztuk i po zajęciach prawie połowa z nich przeczytała tekst.“ Beata O.

pobierz przykładową lekcję

Dodatkowo p. Anna Gębka-Suska wspierała pracę nauczycieli poprzez hospitacje zajęć i sesje feedback’u.
czytaj więcej o Projekcie „Shakespeare in School”

Angielski w Kaliszu - działanie 7.2.1

Projekt pod nazwą „Kobiety szansą rozwoju Kalisza” adresowany był do kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Okres realizacji: listopad 2008 - luty 2009.

Centrum 4ELT prowadziło w tym projekcie zajęcia z języka angielskiego dla grupy kobiet. Zajęcia częściowo odbywały się w pracowni komputerowej, ponieważ w dużej mierze wspomagane były platformą internetową Macmillan English Campus. Zleceniodawcą było Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaliszu, które realizowało w/w projekt jako partner Pracowni Psychologicznej „Spotkanie”.

Angielski w Wągrowcu - działanie 6.1.1

Projekt pod nazwą „Aktywizacja zawodowa kobiet pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatu wągrowieckiego.”
Okres realizacji: 7 czerwca 2008 - 27 stycznia 2009.

Projekt złożony przez Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza miał za zadanie pomóc bezrobotnym kobietom w ich poszukiwaniu pracy. W swoim programie zawierał takie elementy jak doradztwo zawodowe, warsztaty umiejętności osobistych, zajęcia z komputerem, itp. Wszystkie zajęcia odbywały się w Wągrowcu w ośrodku Wielspin.

Część językowa tego programu, którą realizowało Centrum 4ELT była niewielka bo obejmowała tylko 40 godzin zajęć stacjonarnych wspomaganych pracą własną uczestników na platformie e-learningowej. Tym większa była nasza radość, gdy po zakończeniu szkoleń dowiedzieliśmy się, że to właśnie dzięki poszerzonej znajomości

języka angielskiego jedna z uczestniczek naszego szkolenia otrzymała pracę w starostwie, wyprzedzając kilkanaście innych osób, które wraz z nią starały się o tę posadę.


ZPORR, Priorytet 2

Projekt pod nazwą „Akademia Społeczeństwa Informacyj- nego - Doskonalenie zawodowe osób zagrożonych utratą zatrudnienia”.
Okres realizacji: 27 stycznia 2006 - 31 maja 2007.W tym projekcie p. Anna Gębka-Suska była pomysłodawcą i redaktorem czterech 60-cio godzinnych kursów językowych na czterech poziomach (A0, A1, A2 i B1), koordynowała pracę zespołu autorów, stworzyła materiały na poziomie B1, zorganizowała i zredagowała nagrania dźwiękowe, które towarzyszyły tym kursom. Na zlecenie Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej wdrożyła do korzystania z tych kursów około 50 nauczycieli z całej Wielkopolski, obserwowała ich zajęcia i udzielała im informacji zwrotnej na temat ich pracy. Ze względu na rozrzucenie szkoleń po całej Wielkopolsce komunikacja odbywała głównie przez e-mail. Poniżej kilka wypowiedzi trenerów:

„Generalnie wrażenia z kursu jak najbardziej pozytywne a i prowadzi się go bardzo przyjemnie na co wpływ na pewno miały Pani fachowe uwagi przekazane w trakcie mojej wizyty w Poznaniu.“ Tomasz Ć.

„Jeżeli chodzi o materiały teachers materials - super i więcej takich, niech państwo napiszą program jak uczyć w szkołach języka angielskiego, bo książki nie zdają rezultatów. Materiały rewelacyjne - wymaga to ode mnie ciągłego tworzenia nowych zabaw i sytuacyjek, ale pracuje się za to świetnie.” Magda z Turku

„Materiały określam jako bardzo dobre. Pani i Pani współpracownicy zrobili kawał dobrej roboty.“ Miron Z.

pobierz przykładową lekcję

Języki obce w Koninie i Ostrowie Wlkp – ZPORR, Priorytet II

Projekt pod nazwą „Program-Bell kształcenie w zakresie języków obcych dla osób pracujących”.
Okres realizacji: 15 lutego 2005 - 31 marca 2006.

W tym projekcie p. Anna Gębka-Suska była Kierownikiem Projektu. W zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego wzięło udział 340 osób pracujących z Konina i Ostrowa Wielkopolskiego. Ponieważ w Projekcie zaangażowane były środki publiczne, latem 2006 roku projekt przeszedł niezwykle skrupulatne badanie Najwyższej Izby Kontroli, która w swoim obszernym raporcie zwróciła uwagę na wysoki stopień zadowolenia uczestników z odbytych szkoleń.
zdjęcie raportu pokontrolnego